Beleid


Kinderdagverblijf ’t Elfenbankje is een particulier kinderdagverblijf.

We werken met verticale groepen, dat betekent dat een groep bestaat uit kinderen van 12 weken tot en met 4 jaar oud. Niet elk kind van dezelfde leeftijd is met dezelfde ontwikkelingsfase bezig. In een verticale groep kan elk kind in zijn eigen tempo de wereld ontdekken en zich zelf zo ontplooien. Daarnaast is er een kans dat broertjes en zusjes bij elkaar in de groep zitten en dat kan voor sommige kinderen een veilig gevoel geven. Per dagdeel zijn er maximaal 16 kinderen op de groep aanwezig. De meeste kinderen komen meerdere dagdelen, omdat dat het contact tussen het kind en de leiding ten goede komt. Welke dagdelen een kind komt is afhankelijk van de wensen van de ouders. ’t Elfenbankje kent als minimum twee dagdelen per week. Voor een aantal kinderen is er ruimte voor flexibele opvang, waarbij de dagdelen per maand wisselen, maar de meeste kinderen hebben vaste ochtenden en/of middagen waarop ze het kinderdagverblijf bezoeken.

Groepsregels.

Voor de goede gang van zaken zijn er enkele "regels” opgesteld. Hieronder worden ze kort genoemd.

Meenemen.

Als uw kind voor het eerst naar ’t Elfenbankje komt, wilt dan het volgende meenemen.
Voor baby’s.

Voor grotere kinderen.

Alle kinderen hebben een eigen mandje op de crèche waarin deze dingen bewaard kunnen worden.
Verder willen wij u vragen om liever geen snoep mee te geven aan uw kind, als u dat toch doet, wilt u dan zorgen dat er genoeg is voor de hele groep? Wij proberen om de kinderen zo min mogelijk zoetigheid te geven.

Brengen en halen.

Om de rust en regelmaat in de groep te bevorderen zou het fijn zijn als er zo min mogelijk afgeweken wordt van de breng en haaltijden. Wanneer het erg druk is in de groep omdat er veel ouders en kinderen zijn, is het prettig als u niet te lang op de groep blijft.

Brengen.

’t Elfenbankje opent om 07.30 uur haar deuren. Als een kind gebracht wordt, moet het vaak omschakelen, het kan dan fijn zijn als de ouder dan nog even blijft zodat het kind kan wennen met de ouder in de buurt. In verband met de dagindeling zouden we graag zien dat alle kinderen om 09.00 uur aanwezig zijn en dat de ouders voor 09.15 afscheid genomen hebben. Hetzelfde geldt voor het brengen tussen de middag. Vanaf 12.30 uur kunnen kinderen gebracht worden en om 13.30 verwachten we dat de ouder afscheid hebben genomen heeft.

Afscheid nemen.

Soms hebben kinderen veel moeite om afscheid te nemen van de ouder die hem of haar komt brengen. Een kind legt zich vaak bij de situatie neer als de ouder echt weg is, het is dan ook verstandig om niet te vaak te herhalen dat u weg gaat, terwijl u gaat zitten. Dit maakt het afscheid nemen voor uw kind juist moeilijker. We kunnen ons voorstellen dat het voor de ouder heel moeilijk is om op een vervelende manier afscheid te nemen, maar vaak is een kind al stil voordat de ouder de straat uit is.
U kunt ook altijd opbellen als u zich nog niet helemaal op uw gemak voelt.

Halen.

De kinderen kunnen tussen 12.30 en 13.30 uur en tussen 16.30 en 17.45 uur weer opgehaald worden. Wanneer een kind gehaald wordt is het vaak nog verdiept in zijn of haar spel. Het is goed om dit eerst af te laten bouwen. Terwijl het kind daar mee bezig is kunt u met de leiding over de bijzonderheden van die dag praten. Als u uw kind eerder op wilt halen of als hij of zij door een ander opgehaald wordt, wilt u dat dan van te voren aan de leiding doorgeven?

Ziekte.

Als u ’s morgens ontdekt dat uw kind ziek is, dient u dat te melden bij ons kinderdagverblijf. In het belang van uw kind en de andere kinderen vinden wij het in een aantal gevallen noodzakelijk dat u uw kind thuis houdt. Voor kinderen die koorts hebben (dat is een temperatuur van 38 graden of meer) of die meerdere malen per dag braken en/of diaree hebben, kunnen we geen opvang verlenen. Of als hij of zij erg hangerig is, of zo verkouden dat hij of zij niet naar buiten kan, dan vinden wij het beter dat het kind niet naar het kinderdagverblijf komt. De kinderen zijn weer welkom als ze 1 dag koortsvrij zijn.
Mocht het voorkomen dat het kind ziek wordt tijdens de opvang, dan nemen wij contact op met de ouders om in overleg te bekijken wat er dient te gebeuren. Bij acute ongevallen gaat de leiding in eerste instantie met het kind naar de huisarts of naar de EHBO – afdeling van het ziekenhuis. Natuurlijk worden de ouders zo snel mogelijk op de hoogte gesteld.


KDV `t Elfenbankje      -        Eeldersingel 16/18            -        9726 AR Groningen            -    T 050 – 3125038     

‘t Elfenbankje...
een tweede
huis voor uw kind!
Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken dan kunt u ons bellen of het onderstaande formulier invullen.

050 – 3125038